Ερμηνεία ακρωνυμίων

EA Eπείγουσα Αντισύλληψη
XEA Χάπι Επείγουσας Αντισύλληψης
ΩΟ Ωοθυλακιοτρόπος Ορμόνη
ΓΙ Γενικός Ιατρός (οικογενειακός γιατρός)
ΟΠΦ Ορθή Πρακτική Φαρμακείου
ΕνδομήτριαΣυσκευή
ΩΟ Ωχρινοτρόπος Ορμόνη
AA Αντισύλληψη Από το στόμα
Μη Συνταγογραφούμενο
EPYΠ Εκλεκτικός Ρυθμιστής Υποδοχέα Προγεστερόνης
ΣEXΠ Σεξουαλική Επαφή Χωρίς Προφυλάξεις