Category Archives: Unintended pregnancies

Η ακούσια εγκυμοσύνη συμβαίνει σε όλες τις αναπαραγωγικές ηλικίες και κορυφώνεται σε γυναίκες ηλικίας 20-24 ετών.1

Στις γυναίκες ηλικίας κοντά στα 25 έτη, οι αλλαγές στις σχέσεις και την αντισύλληψη είναι μάλλον συνηθισμένες. Γίνεται συχνή χρήση προφυλακτικών. Είναι σημαντικό να αναγνωρίζουμε ότι αυτοί οι παράγοντες αναπόφευκτα θέτουν τον κίνδυνο της ακούσιας εγκυμοσύνης για τη γυναίκα αυτής της ηλικιακής ομάδας, μολονότι μπορεί να επιδεικνύει υπεύθυνη συμπεριφορά και να έχει φροντίσει για την αντισύλληψή της.

Graphs Pharma3

Παραπομπές

1. Finer L and Henshaw S. Perspectives on Sexual and Reproductive Health 2006; 38(2): 90-96.

Παρόλο που η ακούσια εγκυμοσύνη προκύπτει συνήθως όταν δεν χρησιμοποιείται κάποια αντισύλληψη, δύο μελέτες έδειξαν ότι συμβαίνει ακόμα κι όταν γίνεται χρήση αντισύλληψης. 1,2

Στην πραγματικότητα, πάνω από το 30% των ακούσιων εγκυμοσυνών συνέβη σε γυναίκες που χρησιμοποιούσαν ιδιαίτερα αποτελεσματικές αντισυλληπτικές μεθόδους, όπως το χάπι ή ενδομήτρια συσκευή.1

Graphs Pharma2

Υπολογίζεται ότι η «διακοπή της αντισύλληψης» είναι αναπόφευκτη στη ζωή της γυναίκας, όταν καλείται να αποφύγει την εγκυμοσύνη από την ηλικία των 17 ετών (μέση ηλικία πρώτης σεξουαλικής επαφής) μέχρι την ηλικία των 50 ετών περίπου. Εάν παίρνει το χάπι, θα πρέπει να λάβει σωστά περίπου 8000 δισκία. Δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι κάποιες φορές μπορεί να ξεχάσει το δισκίο ή να κάνει λάθος.

Παραπομπές

1.Bajos N και συνεργάτες Hum Reprod.2003. 18 (5): 994 – 9.

2.Wynn LL and Trussell J. Contraception 2008. 77: 1-5.
3.Δεδομένα στο αρχείο Αναφορά HRA Pharma. Γυναίκες και επείγουσα αντισύλληψη το 2012.  Μία Ευρωπαϊκή Έρευνα.

Σε σύγκριση με την εκούσια εγκυμοσύνη, οι ακούσιες εγκυμοσύνες έχουν πιθανή επίπτωση στη δημόσια υγεία.

Πιθανή επίπτωση στην υγεία, σε σύγκριση με την εκούσια εγκυμοσύνη

Γυναίκες

• Μεγαλύτερες πιθανότητες να υιοθετήσουν συμπεριφορά που μπορεί να αυξήσει τους κινδύνους για το μωρό, π.χ κάπνισμα και αλκοόλ κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης1
•  Πιο καθυστερημένη προγεννητική φροντίδα2
Αυξημένος κίνδυνος κατάθλιψης πριν και μετά τη γέννηση του μωρού1
• Έντονες διαταραχές διάθεσης, π.χ. περισσότερο άγχος στους 12 μήνες που ακολουθούν τη γέννηση1
• Αναταραχή στη ζωή της γυναίκας, διακοπή σπουδών, διακοπή καριέρας, άγχος και συνέπειες για τη ζωή της2

Παιδιά

• Αυξημένος κίνδυνος ανεπαρκούς απόδοσης στο σχολείο ή παραμέλησης1
• Όταν η μητέρα είναι μικρότερη των 17 ετών, το παιδί ξεκινά το σχολείο με γνωστικές ελλείψεις, ελλειμματική γνώση και ανάπτυξη της γλώσσας3
• Είναι πιθανότερο να χρειαστεί ψυχιατρική θεραπεία (συμπεριλαμβανομένης της νοσηλείας) κάποια στιγμή στη ζωή του (αυτή η μελέτη παρακολούθησε παιδιά μέχρι την ηλικία των 35 ετών)4

Σχέσεις

•Σε ζευγάρια, χαμηλότερα επίπεδα θετικής αλληλεπίδρασης στους 3, 12 και 24 μήνες μετά τη γέννηση1

 

Σε μακροεπίπεδο, η δημόσια υγεία, τα συστήματα υγείας και οι οικονομικές επιπτώσεις της ακούσιας εγκυμοσύνης είναι επίσης αξιοσημείωτα.5

Μία αμερικανική μελέτη καταδεικνύει τη θετική επίδραση που επιφέρει η μείωση της ακούσιας εγκυμοσύνης στην υγεία και τις δαπάνες πρόνοιας:

«Με την παροχή αποτελεσματικών μεθόδων αντισύλληψης σε άτομα χαμηλών εισοδημάτων με περιορισμένη πρόσβαση σε αυτές τις υπηρεσίες οπουδήποτε αλλού, το πρόγραμμα οικογενειακού προγραμματισμού της Καλιφόρνια απέτρεψε περίπου 205.000 ακούσιες εγκυμοσύνες, αποτρέποντας σχεδόν 94.000 γεννήσεις και 79.000 αμβλώσεις. Το πρόγραμμα εξοικονόμησε περισσότερα από 11 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ για τις ομοσπονδιακές, κρατικές και τοπικές κυβερνήσεις μέσα σε 2 χρόνια μετά την εγκυμοσύνη και 2,2 δισεκατομύρια δολάρια ΗΠΑ έως και 5 χρόνια μετά.» 6

trombonebackbottom

Παραπομπές
1.Grussu P et al. Birth 2005; 32(2): 107-114.
2.Committee on Unintended Pregnancy, Institute of Medicine and the National Academy of Science. Brown S and L Einsenberg, editors. The Best Intentions: Unintended Pregnancy and the Well-Being of Children and Families. ISBN 13 978-0309052306. The Best Intentions: Unintended Pregnancy and the Well-Being of Children and Families. ISBN 13 978-0309052306.
3.Terry-Humen E et al. Playing catch-up: How children born to teenage mothers fare. Διαθέσιμο στην ακόλουθη σελίδα: http://www.thenationalcampaign.org/resources/pdf/pubs/PlayingCatchUp.pdf. Πρόσβαση: Οκτώβριος 2013.
4.David HP. Health Matters 2006; 14(27): 181-190.

5.UNFPA Κατάσταση πληθυσμού ανά τον κόσμο 2012. Διαθέσιμο στην ακόλουθη σελίδα: http://www.unfpa.org/public/home/publications/pid/12511. Οκτώβριος 2013.

6.Amaral G και συνεργάτες. Health Serv Res 2007. 42(5): 1960-80.

 

Η ακούσια εγκυμοσύνη προκύπτει από σεξουαλική επαφή χωρίς προφυλάξεις. Η σεξουαλική επαφή χωρίς προφυλάξεις είναι συνηθισμένη.1

Σε μεγάλη Ευρωπαϊκή έρευνα όπου συμμετείχαν πάνω από 7000 σεξουαλικά ενεργές γυναίκες, το 30% ανέφερε ότι, τουλάχιστον μία φορά τους 12 τελευταίους μήνες, συνευρέθηκε χωρίς προφύλαξη1

Αυτές οι συχνές σεξουαλικές επαφές χωρίς προφυλάξεις δεν συμβαίνουν σε κάποιον συγκεκριμένο πληθυσμό αλλά αδιακρίτως, ανεξάρτητα από την ηλικία, το εισόδημα, το μορφωτικό επίπεδο και την οικογενειακή κατάσταση.1

Η σεξουαλική επαφή χωρίς προφυλάξεις μπορεί να συμβεί ακόμη κι όταν ένα ζευγάρι προσπαθεί συνειδητά να το αποφύγει

Η σεξουαλική επαφή χωρίς προφυλάξεις μπορεί να προκύψει όταν το ζευγάρι δεν χρησιμοποιεί κάποια αντισύλληψη,1 συμπεριλαμβανομένης της διακεκομμένης συνουσίας («τράβηγμα»).2 Μπορεί, επίσης, να συμβεί όταν το ζευγάρι προσπαθεί συνειδητά να το αποφύγει.  Για παράδειγμα, η σεξουαλική επαφή χωρίς προφυλάξεις μπορεί να συμβεί ως αποτέλεσμα:

– Τυχαίου προβλήματος του προφυλακτικού1 (έχει σπάσει, βγήκε από τη θέση του, δεν τοποθετήθηκε έγκαιρα)

– Προβλημάτων λήψης των αντισυλλητικών χαπιών1 π.χ. ξεχάστηκε η λήψη ενός χαπιού

– Προσωρινής διακοπής της τακτικής αντισύλληψης1

– Μη εφαρμογής εμπλάστρου ή κολπικού δακτυλίου1
Η σεξουαλική επαφή χωρίς προφυλάξεις μπορεί να είναι αποτέλεσμα επίθεσης (βιασμού).

Η πλειοψηφία των γυναικών δηλώνει ότι δεν υπάρχουν συγκεκριμένες περιστάσεις που να εξηγούν την έλλειψη ή την αποτυχημένη εφαρμογή αντισυλληπτικής μεθόδου.1 Μόνο ένα μικρό ποσοστό αναγνώρισε ότι ορισμένοι παράγοντες ενδέχεται να επηρέασαν τη συμπεριφορά τους, καθιστώντας πιο πιθανή την αποτυχημένη εφαρμογή αντισυλληπτικής μεθόδου.1

Αυτοί οι παράγοντες περιελάμβαναν νέο σύντροφο ή διάλυση μιας σχέσης, ταξίδι, επίδραση αλκοόλ ή χρήση νέας μεθόδου αντισύλληψης.1

Παραπομπές
1.Δεδομένα στο αρχείο. Αναφορά HRA Pharma. Γυναίκες και επείγουσα αντισύλληψη το 2012.  Μία Ευρωπαϊκή Έρευνα.
2.Trussell J. Contraception 2011. 83: 397-404.

Οι ακούσιες εγκυμοσύνες προκύπτουν κατόπιν σεξουαλικής επαφής χωρίς προφυλάξεις, όταν δεν επιθυμείτε παιδί ή ένα ακόμα παιδί.

Εκτιμάται ότι το 44% των εγκυμοσυνών στην Ευρώπη είναι ακούσιες.1

Αυτός ο αριθμός μπορεί να προκαλεί έκπληξη. Ωστόσο, μια γυναίκα πιθανότατα προσπαθεί να αποφύγει μια εγκυμοσύνη για το μεγαλύτερο μέρος της αναπαραγωγικής ζωής της. Συνεπώς, η χρονική περίοδος κατά την οποία μία εγκυμοσύνη μπορεί να θεωρείται ακούσια είναι πιο μεγάλη από τη χρονική περίοδο κατά την οποία προσπαθεί ενεργά να μείνει έγκυος.

Τα δύο τρίτα των ακούσιων εγκυμοσυνών καταλήγουν σε άμβλωση, το ένα τέταρτο σε γέννηση και περίπου το 11% σε αποβολή.1

 

Παραπομπές

1.Singh S και συνεργάτες Stud Fam Plann 2010. 41: 241-50.